Đối với một số doanh nghiệp lớn, truyền thông cộng đồng là cách thức họ lựa chọn để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, chi phí quảng cáo bỏ ra để sử dụng dịch vụ đó khá cao. Nên hầu hết các doanh nghiệp còn lại, họ lựa chọn website công ty là các yếu tố cốt yếu giúp khách hàng nhận diện thương hiệu của công ty mình. Do vậy, đầu tư vào việc chụp ảnh thương hiệu doanh nghiệp là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp khi xây dựng website riêng. Đây được xem như là một tài liệu quảng cáo dành cho mọi doanh nghiệp.